DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is DementiewijsÖ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Home | Contact | Site Map

1 september 2015: Voor de zomer is er contact gezocht met alle leden van het kabinet en alle leden van eerste en tweede kamer. Tijdens de zomer is contact gezocht met zowel de staatssecretaris* als de minister van VWS en met het bestuur van de VNG en met besturen van enkele gemeenten. Vanaf nu noemen we de nodige dementewijze aanpak waar deze contactinitiatieven over gingen:  Deltaplan Dementie 2.0.
Naar PERSBERICHT

* Voor de brief van 12 juli '13 aan staatssecretaris van Rijn van VWS klik HIER.

Deltaplan Dementie 2.0:

Nu Úchte dammen aanleggen en daadwerkelijk inzetten!

Voor een praktisch totaaloverzicht van het Deltaplan Dementie 2.0 kunt u HIER de PDF downloaden.

____________________

Als u vragen heeft of meer wilt weten over Deltaplan Dementie 2.0, of een lezing, presentatie of workshop wilt, kunt u contact opnemen. Dit geldt zowel voor Rijksoverheid als voor Gemeenten, zorginstellingen en alle andere belangstellenden.

____________________

Sinds 19 augustus 2012 is (in hun eigen woorden) de Deltaplan Dementie focus volgens zowel de minister als de staatsecretaris van VWS "... de ziekte draaglijker te maken voor de patiŰnt Ún de mantelzorger". Over de toekomst zeggen ze: "... zal de inspanning vooral gericht moeten zijn op preventie en mogelijk ook genezing van dementie". Die toekomst is nu: Deltaplan Dementie 2.0

____________________

Voor een praktisch totaaloverzicht van het Deltaplan Dementie 2.0 kunt u HIER de PDF downloaden.

 

Stichting Dementiewijs zegt: nu dˇˇrpakken = Deltaplan Dementie 2.0 waarbij ook de Kennisstandaard Dementiezorg, De Universele Mensenrechten Standaarden Dementiezorg (UMSD) en het 'Project Beheersing Dementie' onderdeel zijn van Deltaplan Dementie 2.0 als aansluiting en praktische meerwaarde op het oorspronkelijke Deltaplan Dementie uit 2012.

Met Deltaplan Dementie (de 1.0 versie uit 12-8-2012) als basis biedt Deltaplan Dementie 2.0 zowel de bevestiging en versterking van wat goed is in die basis als de uitbreiding naar wat daarin beter kan en ook de toevoeging van wat daarin ontbreekt.

De Stichting Dementiewijs beschouwd de keuze voor het woord 'deltaplan' in de naamgeving Deltaplan Dementie als (moeten) duiden op het afweren, verminderen en onder contr˘le krijgen/houden van dementie. En alhoewel Deltaplan Dementie (1.0) wel deze woorden gebruikt, wordt er bijvoorbeeld aan werkelijke preventie, inclusief publiekseducatie daarover, helemaal niets gedaan (behalve 'onderzoek' dat overal als verkeerd synoniem voor preventie wordt gebruikt). Wel wordt aan het 'bijspijkeren' van een miljoen Nederlanders in de omgang met mensen met dementie tussen nu en 2020 een bedrag van 16 miljoen euro uitgegeven. Maar er wordt geen cent ge´nvesteerd om mensen Dementie Bewustwording bij te brengen (Dementeijwijs te maken), bijvoorbeeld hoe zij nu zichzelf de kans op het krijgen van dementie kunnen verkleinen of zelfs voorkomen. Aan de inrichting van de zorg voor mensen met dementie door het hanteren van een toetsingskader gericht op menselijkheid, preventie en zorg voor hun gezondheid en geluk (in plaats van 'ziektezorg'; de 'zorg bij een ziekte') wordt ook niets gedaan. Ondanks de vele onderzoeksresultaten die inmiddels bekend zijn gemaakt vanuit de wetenschappelijke wereld zoals o.a. het onafhankelijke onderzoek van het team van Arfan Ikram van het Erasmus MC (30% van de gevallen van dementie is te voorkomen), en dat is slechts ÚÚn voorbeeld.

De Internationale organisatie Alzheimer's Desease International bracht in 2014 het World Alzheimer report 2014 uit onder de titel "Dementia and Risk Reduction" vanuit het standpunt "itĺs crucial that we look at what we can do to reduce the risk or delay the onset of developing the disease" en streeft naar "national dementia plans which have greater emphasis on improved brain health, as well as enabling those who have dementia to live well". Wij hebben vanuit onze bevindingen in andere landen waaronder Korea 'de politiek' ge´nformeerd. Dit alles heeft tot nu toe geen enkel effect gehad op het beleid en op de agenda van de Co÷peratie Deltaplan Dementie U.A. en daarom dus hier Deltaplan Dementie 2.0.

Het doel van Deltaplan Dementie 2.0 is dat vanuit een centrale samenwerking tussen overheden en de universitaire wereld Lokale Steunpunten Dementie in hun concrete publieke dienstverlening zullen worden ondersteund. Er zijn vier lijnen/programma's die vanuit elk Lokaal Steunpunt Dementie zullen (moeten) worden gedekt door de aangeboden diensten:

  1. publiekseducatie voor dementie preventie en bewustwording;

  2. dementie vroegdetectie;

  3. case registratie en -management;

  4. verbinden van initiatieven in de gemeenschap.

Deltaplan Dementie 2.0 wordt geregeerd door drie principes:
Integratief; Gefundeerd in de gemeenschap; Kosten effectief:

In het afgelopen jaar is vanauit de Stichting Dementiewijs op allerlei manieren aandacht gevraagd voor aspekten van wat wij nu Deltaplan Dementie 2.0 noemen, zowel aan politici als aan de Co÷peratie Deltaplan Dementie U.A. als aan de CPT (op wiens verzoek we nota bene de Universele Mensenrechten Standaarden Dementiezorg opstelden) en aan elk lid van zowel kabinet als van eerste en tweede kamer. Alles 'voor kennisgeving aangenomen' en zonder enig merkbaar resultaat. In de hoop dat een bredere publieke aandacht voor de veel diepere en bredere aanpak voor de echte beheersing van dementie wel effect zal hebben is Deltaplan Dementie 2.0 gelanceerd.

Zie ook onderstaande korte video: