DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 1.Kennis | 2.Diversiteit | 3.Preventie | 4.Mensenrechten | 5.Zelfstandig | 6.Betrokken | 7.Samen | 8.Thuis | 9.Welzijn | 10.Zin

Dementiewijs™ staat voor het geheel van tien concrete onderdelen die in een juiste mate en onderlinge verhouding aanwezig moeten zijn in elke context (instelling, dienst, produkt, persoon).
De tien concrete onderdelen zijn:

Aanwezigheid en Toepassing van:

1   Dementie Kennis (I*EVA)

2   Dementie Diversiteit

3   Kennis Dementie Preventie

4   Kennis Mensenrechten (UMSD)

Visie op en Praktijk van:

5   Stimuleren Zelfstandigheid

6   Uitdagen Betrokkenheid

Bij mensen met dementie:

7   Samen-beleving (Relaties)

8   Thuis-beleving (Omgeving)

9   Goed-beleving (Welzijn)

10  Zin-beleving (het Leven)

Over elk onderdeel van het Dementiewijs™ curriculum treft u op deze website meer informatie aan. Er zijn ook op dit curriculum gebaseerde presentaties, (bij)scholingen en beoordelingen beschikbaar.

Eind 2016 komt ook het Boek DEMENTIEWIJSHEID uit.

 

Het Dementiewijs™ curriculum is ontwikkeld voor iedereen die dementiewijzer wil worden.

Dementiewijzer

Vanuit de Missie van de De Stichting Dementiewijs: "verspreiding van kennis over dementie en toepassing van die kennis" is in 2014 het initiatief genomen om tot een Kennisstandaard Dementiezorg te komen als aanvulling op de Zorgstandaard Dementie. Er was/is namelijk geen onafhankelijk instrument om de aanwezigheid van relevante kennis en de vakkundigheid en competenties van ketenpartners te sturen en/of te controleren. De 'Dementiezorg' heeft nooit constructief op dit initiatief gereageerd.

Helaas wordt er over dementie heel wat 'onzin' verteld, zowel door leken als door 'professionals' en in cursussen. Belangrijk hierbij is ook de kennisachterstand die veel praktijkprofessionals, zowel in de zorg als bij andere partners in de zorgketen (zoals gemeenten), hebben tot zelfs op basisniveau. Er zijn ook artsen die (bijna) geen kennis over dementie hebben opgedaan of wiens kennis inmiddels erg achterhaald is geraakt.

N.B. De inhoud van Dementiewijs™ is verankerd in de cognitiewetenschap (deze omvat, naast de neurowetenschap, ook de wetenschappen psychologie, antropologie, taal, informatiekunde, filosofie en onderwijs) en in de PCT gedragstheorie (Perceptual Control Theory) van William T. (Bill) Powers†.