DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Home | Contact | Site Map


Naast het verlenen van het Dementiewijs Rapport delen we graag met u welke initiatieven er inmiddels bestaan die volgens ons een bijdrage (kunnen) leveren aan een dementiewijzere wereld.

Hiernaast vindt u links naar organisaties, diensten, producten en/of mensen die volgens ons een bijdrage leveren aan een dementiewijzere wereld.

En hier hoort Alzheimer Nederland ook bij, met name haar bijdrage aan het dementiewijzer maken van mensen en met de erkenning "Dementie aanzienlijk te verminderen door preventie": Amersfoort, 17 september 2014. Het risico op dementie kan worden verminderd door roken te ontmoedigen en door betere preventie, detectie en behandeling van hoge bloeddruk en diabetes. Bovenstaande blijkt uit het Wereld Alzheimer Rapport 2014 van Alzheimer Disease International, de internationale koepelorganisatie waar ook Alzheimer Nederland deel van uitmaakt. Het rapport roept overheden op om ook dementie op te nemen in nationale preventieprogramma's tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kanker. "Wat goed is voor je hart is ook goed voor je brein", zegt Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland."


Dr. Paul Jansen: Gedragswetenschapper en spreker, docent en adviseur die Dementiewijs™ erg aktief is.

Dr. Anneke van der Plaats: Sociaalgeriater en bekend spreekster die de Brein-Omgeving-Methodiek ofwel de BOM ontwikkelde waarmee omgevingen methodisch positief belevingsgerichter gemaakt kunnen worden. Ze is het hoofd van Het BreinCollectief.

Zorgom: maakt het dorpse contact tussen mensen weer mogelijk. Om goed voor elkaar te zorgen. De digitale zorgomgeving waar de menselijke warmte vorm krijgt in persoonlijke berichten, discussies, foto’s en afspraken.