DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Dementiewijs Organiseren | Deltaplan Dementie 2.0

 

Sinds de oprichting heeft de Stichting Dementiewijs verschillende initiatieven ontwikkeld. Een aantal initiatieven van Stichting Dementiewijs komen samen in het Deltaplan Dementie 2.0 waarover ook lezingen of presentaties worden gegeven.

De Stichting Dementiewijs biedt ook praktische hulp en begeleiding bij het invullen van Dementiewijs Organiseren.

Inmiddels heeft de Stichting Dementiewijs (helaas) de stap moeten zetten om de relatie tussen de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en het woord Dementiewijs te beschermen. Hierdoor blijft het mogelijk om het de betekenis van het gebruikte woord te achterhalen.

Dementiewijs™ is alleen echt Dementiewijs als er Stichting Dementiewijs op staat.