DEMENTIEWIJS.NL     

 

Update:  24/3/15 Universele Standaarden Dementiezorg onderdeel van Kennisstandaard.

19/01/15 De relevante instanties op de hoogte gebracht van (het bestaan van) de Stichting en ook de landelijke politiek ge´nformeerd.

17/11/14 - Diverse instanties op de hoogte gebracht van het initiatief Kennisstandaard Dementiezorg, waaronder Deltaplan Dementie, Vilans en een aantal andere landelijk werkende organisaties in de zorg bij dementie.

DOWNLOAD de White Paper 'Kennisstandaard Dementiezorg'

Kennisstandaard Dementiezorg - Kennis op maat is de basis van Wijsheid.

Tot nu toe is het meest concrete en breed waardevolle dat uit het Deltaplan Dementie is voortgekomen de 'Zorgstandaard Dementie'. Zowel de publieks- als de professionals-versie is nu al een lichtbaken voor de juiste zorg en hulpverlening.

Wij zien een dringende noodzaak tot, en ook grote voordelen aan, het aanvullen van die 'Zorgstandaard Dementie' met een curriculum van kennis per rol/schakel in de dementieketen. Zonder 'Kennisstandaard Dementiezorg' is er namelijk geen onafhankelijk instrument om de aanwezigheid van relatieve kennis en de vakkundigheid en competenties van ketenpartners te sturen en/of te controleren. Op dit moment wordt er over dementie al heel wat 'onzin' verteld, zowel door 'professionals' als in achterhaalde en verouderde cursussen. Belangrijk is ook de achterstand die heel veel praktijkprofessionals, zowel in de zorg als bij andere partners in de zorgketen (zoals gemeenten), hebben tot zelfs op basisniveau. Er zijn ook artsen die in hun opleiding (bijna) geen kennis over dementie hebben opgedaan of wiens kennis inmiddels te veel achterhaald is geraakt. Een 'Kennisstandaard Dementiezorg' zal ook zeker voor de wereld van onderwijs en opleidingen een onafhankelijk normerend lichtbaken (moeten) zijn.