DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Home | Next

Op 12 oktober 2016 zal Paul Jansen van de Stichting Dementiewijs een aantal workshops geven over de Preventie van Dementie op het congres "De Wondere Wereld van Dementie"

Op 31 juli 2016 is deze website met bijgewerkte inhoud en informatie gelanceerd.

Op 24 maart 2016 is het samenstellen van de 10 onderdelen waaruit Dementiewijs bestaat afgerond.

Op 1 september 2015 is contact gemaakt met het Nederlandse Kabinet en de Tweede Kamer over een dementiewijzer aanpak van dementie in Nederland en over ons Deltaplan Dementie 2.0

Op 8 april 2015 zijn de SDC Universal Human Rights Standards for Dementia Care (Standaarden Dementiezorg in de Engelse vertaling) gepubliceerd.

Op 20 maart 2015 zijn de Standaarden Dementiezorg (UMSD) gepubliceerd.