DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Back | Next

Het Dementiewijs™ Beoordelings Rapport Systeem.

De Stichting Dementiewijs wil dat het woord 'dementiewijs' ook werkelijk iets gaat betekenen en dat bijvoorbeeld organisaties die zichzelf Dementiewijs willen noenen dat kunnen doen op basis van de gemeten criteria waar Dementiewijs voor staat.  Het wordt steeds belangrijker om over het ‘wereldje van de dementie’ een echt onafhankelijk en belangenvrij systeem te hebben waarmee zowel gewone mensen als professionals de kwaliteit van instellingen, gemeenten, voorzieningen, diensten, cursussen, boeken etc. meteen kunnen zien. En bij vergelijken ook de verschillen in kwaliteit meteen kunnen zien. De cijferlijst geeft een toegankelijk, begrijpelijk en onafhankelijk oordeel over het totaal van alle elementen die voor kwaliteit van belang zijn m.b.t. dementie. En daarnaast biedt de cijferlijst een simpel en toegankelijk inzicht in de sterke en/of zwakke onderdelen van kwaliteit die het ‘eindcijfer’ verklaart en onderbouwt, en geeft dus ook inzicht in wat nog kan/moet verbeteren.
Download de folder over Dementiewijs™ Rapport HIER.

Dementiewijs Rapportcijfer.

Elk door de Stichting Dementiewijs toegekend (afgerond) ‘eindcijfer’ geeft volgens het ouderwetse systeem van een cijfer van 1 tot 10 weer wat de gemiddelde score is. Onder dat ‘eindcijfer’ ligt een al even eenvoudige cijferlijst (‘rapportkaart’) waarop de afzonderlijke cijfers van de in totaal 10 verschillende aspekten (‘vakken’) staan.

Bij elk ‘eindcijfer’ komt, naast een ‘cijferlijst’, ook een geschreven rapport waarin de verantwoording van de methode van beoordeling en de ratio onder de gehaalde scores op de afzonderlijke elementen van Dementiewijs wordt gegeven. Deze onderbouwing is vooral belangrijk voor instellingen, gemeenten en voorzieningen.

Neem contact op voor meer informatie.