DEMENTIEWIJS.NL     

Home | Nieuws | Dit is Dementiewijs™ | Presentaties | (bij)Scholing | Uw Rapport | Overige Initiatieven | Links

 Back | Next

(Bij)Scholing

Stichting Dementiewijs verzorgt scholing in het geheel van alle tien onderdelen van het curriculum Dementiewijs™ (zie hiernaast) of bijscholing op onderdelen daarvan.

Er worden regelatig scholingen georganiseerd op basis van open inschrijving. Ook intern maatwerk (bij)scholing voor instellingen, verenigingen of gemeenten behoort tot de mogelijkheden, neemt u daarover contact op.

Elke (bij)scholing wordt afgesloten met een rapportkaart met cijfers en met een gemiddeld eindcijfer.